(Sijoitus/yhteisomistus Panu Korva,Tarja Höglund,Frozen Ears) Amaguq`s SevenDwarfs Dopey
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI29591/14&R=243